bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwum

 1. Księga ewidencji dzieci
2. Ewidencja informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
3. Dzienniki zajęć i zajęć dodatkowych.
4. Ewidencja pieczątek.
5. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
6. Zarządzenia dyrektora przedszkola.
7. Rejestr pracowników.
8. Akta osobowe pracowników.
9. Ewidencja urlopowa.
10. Ewidencja chorobowa.
11. Księgi inwentarzowe.
12. Rejestr korespondencji.
13. Rejestr wypadków.
14. Ewidencja upoważnień.

Archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych.

Komórki prowadzące: dyrektor przedszkola,biuro administracji.
• Rejestrów zawierajacych dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.(Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926).

• Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie przedszkola
osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym
na terenie placówki.Opublikował: Beata Kata
Publikacja dnia: 26.02.2014
Podpisał: Beata Kata
Dokument z dnia: 26.02.2014
Dokument oglądany razy: 799